เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระธาตุศรีสองรัก เพื่อส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามสืบทอดต่อไปเนื่องในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2565 ณ บริเวณพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย