วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคคกรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน คณะครู นักเรียน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฉลิมราษฎร์บำรุง ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ดาวนืโหลดเพิ่มเติม