วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวพีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ ?ค่ายปันน้ำใจชาวครุศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 7? ณ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีนายอำเภอภูเรือเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว จากนั้นได้กล่าวต้อนรับและให้ขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาฯที่ได้มาออกค่ายอาสาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ และรับมอบสื่อการเรียนรู้จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย