เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย นางศิริพร อุ่นแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.เลยเขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน ได้แก่ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น และโรงเรียนบ้านตูบค้อ อีกทั้งยังให้ขวัญกำ…

ดูเพิ่มเติม