วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่,ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดป่าห้วยบ้าง และวัดบ้านโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย