วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 มอบหมายให้ นายเริงฤทธิ์ คำหมู่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3