วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น.นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่,ดร.ญาณิศา อยู่งานรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสพฐ.ครบรอบ 19 ปี ในช่วงเช้า ทำบุญใส่บาตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 13 รูป หลังจากนั้นโดยรับชมกิจกรรมผ่านช่องทาง Application Zoomจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมภูลมโลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ในเวลา 15.00 น. บุคลากรทุกคน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning dayทำความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงานและกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เพื่อความสะอาดเรียบร้อยในที่ทำงาน