สพป.เลย เขต 3 ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรม หลักสูตร “การต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption” เพื่อรับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรมจาก สพป.เลย เขต 3 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จำกัดจำนวนผู้อบรมไม่เกิน 500 ท่านเท่านั้น ผ่านทางเว็บไซต์ https://sites.google.com/ovec.moe.go.th/loei32565/index