วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ. สพป. เลย เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงาน ร่วมรับชมการประชุม ชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ- ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่าง สพฐ. และ สพท. ผ่านระบบ Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสามารถนำไปใช้ร่วมกันบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการจัดการระเบียนเอกสารอย่างเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน โดยมี นายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม