วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 6 ราย พร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ภูลมโลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม