วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ. สพป.เลย เขต 3 นายนิสิต สายโยค นางญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ. สพป.เลย เขต 3 ได้ พาคณะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 เพื่อให้บุคคลากรในสังกัดได้ไปทำการแลกเลี่ยนเรียนรู้การทำงานและนำกลับมาพัฒนาการปฎิบัติงาน ของแต่ละกลุ่มงานในการขับเคลื่อนการศึกษาของลูกหลาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ต้องขอขอบคุณ ดร.ปัญญารัฐถน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 และ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เจ้าหน้าที่และบุคคลากรของ สพป.อุดรธานี ที่ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำถึงแนวทางในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง