วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนางสาวพีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหินสอ อำเภอภูเรือ ได้ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน และนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565