วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 ได้มอบหมาย ดร.ญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย นางศิริพร อุ่นแก้ว ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 และโรงเรียนชุมชนภูเรือ