วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 ได้มอบหมายนายนิสิต สายโยค รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิต ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนโป่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง โรงเรียนบ้านน้ำพุง-ด่านพู่ โรงเรียนบ้านปางคอม และโรงเรียนบบุญลักษณ์อุปถัมภ์