วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธี เปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา แห่งนำใจและความหวัง โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงานผ่านระบบ Video Conference