วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3มอบหมายให้นายนิสิต สายโยค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบลูกฟุตบอลจากบริษัท คิงเพาเวอร์ ในโครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ปี ๒๕๖๕”โดยบริษัท คิงเพาเวอร์ มอบลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียนบ้านโป่งชี ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ข่าย จำนวน ๕๐ ลูกและโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๓๐ โรง โรงเรียนละ ๑๕ ลูก รวมทั้งสิ้น 500 ลูก มีผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านโป่งชี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย