SS-1
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
previous arrow
next arrow
ข่าวล่าสุด

ผู้บริหารสำนักงาน

bos1
ญานิศา
นายอาคม
SA
previous arrow
next arrow
Shadow
สายตรง ผอ.เขต
093-1020950

VTR แนะนำสำนักงานเขต

VTR ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ประกาศ สพป.เลย เขต 3
ออนไลน์ สพป.เลย เขต 3
ข้อมูลสารสนเทศ สพป.เลย เขต 3

การดำเนินการป้องกันการทุจริต

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2566 “เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.2566 ในสังกัด สพป.เลย เขต 3

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดกิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกี…

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาเลย เขต 3

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.นายยอดรัก บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน…

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.นายยอดรัก บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำ…

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 3

🚩วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.นายยอดรัก บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแห…

ประชุมเพื่อรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 37/2566

🚩วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.นายยอดรัก บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรีเขต เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำเขตตรวจราชการที่ 8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 นำโดย นายยอดรัก บุรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่…

ข่าวประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศแต่งตั้ง/โยกย้าย ประกาศสอบ/รับสมัครงานประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศ สพป.เลย เขต 3 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดแสดงความจำนงเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จำนวน 34 ราย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค. (2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รายชื่อผู้ที่ได้รับหารคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค. (2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค. (2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้เาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า