Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
previous arrow
next arrow
ข่าวล่าสุด

การดำเนินการป้องกันการทุจริต

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ..นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…

การประชุมคณะทำงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. …นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3เข้าร่วมประชุมคณะท…

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. …นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ…

ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น….นายสุทธิดล พุทธรักษ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษ…

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐรูปแบบ On Website สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.…นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ…

ประชุมทางไกล Video Conference รายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 21/2566

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น.…นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ…

 • จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง
  by สุริยนต์ ชมภู on 30 พฤษภาคม 2023 at 14:09

  The post จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย
  by สุริยนต์ ชมภู on 30 พฤษภาคม 2023 at 13:54

  The post จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านนาหมูม่นนาดี
  by สุริยนต์ ชมภู on 30 พฤษภาคม 2023 at 13:53

  The post จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านนาหมูม่นนาดี appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านนาหมูม่นนาดี appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง
  by สุริยนต์ ชมภู on 30 พฤษภาคม 2023 at 13:50

  The post จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนภูเรือ
  by สุริยนต์ ชมภู on 30 พฤษภาคม 2023 at 13:48

  The post จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนภูเรือ appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนภูเรือ appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

ข่าวประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศแต่งตั้ง/โยกย้าย ประกาศสอบ/รับสมัครงานประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

อนุมัติการย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.เลย เขต 3
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3