Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
previous arrow
next arrow

การดำเนินการป้องกันการทุจริต

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

กิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง)

sdr sdr sdr sdr sdr sdr sdr วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 08.0…

ร่วมชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 11/2566 ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ…

การประชุมสัมนาความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต…

การประชุมพัฒนาคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Meeting

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น . นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป…

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้ง 1/2566

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น . นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(e-MENSCR) ประจำปีงบประมาณ 2566

dav วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น . นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก…

 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยทอง
  by webm@ster_sc on 2 มิถุนายน 2022 at 08:59

  The post จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยทอง appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยทอง appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าว 6
  by webm@ster on 27 พฤษภาคม 2022 at 03:44

  The post จดหมายข่าว 6 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าว 6 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าว 5
  by webm@ster on 27 พฤษภาคม 2022 at 03:43

  The post จดหมายข่าว 5 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าว 5 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าว 4
  by webm@ster on 27 พฤษภาคม 2022 at 03:43

  The post จดหมายข่าว 4 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าว 4 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าว 3
  by webm@ster on 27 พฤษภาคม 2022 at 03:42

  The post จดหมายข่าว 3 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าว 3 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

ข่าวประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศแต่งตั้ง/โยกย้าย ประกาศสอบ/รับสมัครงานประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.เลย เขต 3
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3