Banner_Slide1100x400-01
SS-1
previous arrow
next arrow
ข่าวล่าสุด

ผู้บริหารสำนักงาน

bos1
นายอาคม
ญานิศา
SA
previous arrow
next arrow
Shadow
สายตรง ผอ.เขต
xxx

VTR แนะนำสำนักงานเขต

VTR ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เว็บไซต์งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566

มาตรการป้องกันการทุจริต
ออนไลน์ สพป.เลย เขต 3
ข้อมูลสารสนเทศ สพป.เลย เขต 3

การดำเนินการป้องกันการทุจริต

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ประชุมรับฟังนโยบายและรับการติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล ของนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพ…

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งม่วง สังกัด สพป.เลย เขต 3 อ.ภูเรือ จ.เลย

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)ลงพื…

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

🚩วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุม…

การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ สพป.เลย เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

🚩 วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการรับรายง…

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2566

🚩วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการ…

ข่าวประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศแต่งตั้ง/โยกย้าย ประกาศสอบ/รับสมัครงานประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพป.เลย เขต 3 เรื่อง ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สพป.เลย เขต 3 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพป.เลย เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาอื่นตามมาตรา 38(2)สังกัด สพป.เลย เขต 3

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพป.เลย เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศ สพป.เลย เขต 3 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเสนอชื่อข้าราชการครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศ สพป.เลย เขต 3 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดแสดงความจำนงเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จำนวน 34 ราย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค. (2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับในพื้นที่พิเศษ สพป.เลย เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพป.เลย เขต 3 เรื่อง ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สพป.เลย เขต 3 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพป.เลย เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาอื่นตามมาตรา 38(2)สังกัด สพป.เลย เขต 3
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพป.เลย เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รายชื่อผู้ที่ได้รับหารคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค. (2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

รายงานงบทดลองราชการ สพป. เลย เขต 3

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า