Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
previous arrow
next arrow
ข่าวล่าสุด

การดำเนินการป้องกันการทุจริต

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

การประชุมคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ…

ร่วมชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ…

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 31 มกราคม 2566 สพป.เลย เขต 3 นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา อยู…

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ…

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริห…

ร่วมสัมมนาการบริหารงานบุคคลแบบใหม่ภายใต้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา)

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลยเขต 3 พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา…

 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยทอง
  by webm@ster_sc on 2 มิถุนายน 2022 at 08:59

  The post จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยทอง appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยทอง appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าว 6
  by webm@ster on 27 พฤษภาคม 2022 at 03:44

  The post จดหมายข่าว 6 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าว 6 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าว 5
  by webm@ster on 27 พฤษภาคม 2022 at 03:43

  The post จดหมายข่าว 5 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าว 5 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าว 4
  by webm@ster on 27 พฤษภาคม 2022 at 03:43

  The post จดหมายข่าว 4 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าว 4 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าว 3
  by webm@ster on 27 พฤษภาคม 2022 at 03:42

  The post จดหมายข่าว 3 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าว 3 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

ข่าวประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศแต่งตั้ง/โยกย้าย ประกาศสอบ/รับสมัครงานประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.เลย เขต 3
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3