วันพ่อ (Custom)
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
previous arrow
next arrow
ข่าวล่าสุด

ผู้บริหารสำนักงาน

bos1
ญานิศา
นายอาคม
SA
previous arrow
next arrow
Shadow
สายตรง ผอ.เขต
061-6171956

VTR แนะนำสำนักงานเขต

VTR ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ตำแหน่งครูผู้สอน) สังกัด สพป.เลยเขต 3 

ออนไลน์ สพป.เลย เขต 3

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.เลย เขต 3

คลังความรู้

การดำเนินการป้องกันการทุจริต

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

การประชุม คณะทำงานและคณะวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา…

การประชุมการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา…

การประชุมในการขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา…

“การประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรองรับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นำโดย นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป…

การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา…

การประชุมคัดเลือกรางวัล”ครูดี ศรีสองรัก”ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ…

 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยทอง
  by webm@ster_sc on 2 มิถุนายน 2022 at 08:59

  The post จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยทอง appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยทอง appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าว 6
  by webm@ster on 27 พฤษภาคม 2022 at 03:44

  The post จดหมายข่าว 6 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าว 6 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าว 5
  by webm@ster on 27 พฤษภาคม 2022 at 03:43

  The post จดหมายข่าว 5 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าว 5 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าว 4
  by webm@ster on 27 พฤษภาคม 2022 at 03:43

  The post จดหมายข่าว 4 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าว 4 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

 • จดหมายข่าว 3
  by webm@ster on 27 พฤษภาคม 2022 at 03:42

  The post จดหมายข่าว 3 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3. The post จดหมายข่าว 3 appeared first on ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3.

ข่าวประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศแต่งตั้ง/โยกย้าย ประกาศสอบ/รับสมัครงานประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

ขายอาคารเรียน ป.1 ช ที่ชำรุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านโคกงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.เลย เขต 3
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3