ผู้บริหารสำนักงาน

นายประสิทธิ์ คำกิ่ง

นายประสิทธิ์ คำกิ่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3
โทร:081-871-9215

นายปรีชา  ทัพใหญ่

นายปรีชา ทัพใหญ่

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
โทร:081-749-7577

นายนิสิต สายโยค

นายนิสิต สายโยค

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
โทร:088-549-2509

นางญาณิศา อยู่งาน

นางญาณิศา อยู่งาน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
โทร:087-215-7757