ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

นายปัญจพล แสงคำไพ

ผอ.สพป.เลย เขต 3

โทร.061-6171956

นายปรีชา ทัพใหญ่

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

โทร.081749577

นายนิสิต สายโยค

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

โทร.0885492509

นางญาณิศา อยู่งาน

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

โทร.0872157757