ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม ปี 2565

รวมถาพกิจกรรม ปี 2565 ทุกกิจกรรม
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 3 ก.พ. 2565
พิธีรับเกียรติบัตร วันครู 2565
ประชุมผู้บริหาร สังกัด สพป.เลย 3 1/2565
พิธีทำบุญตักบาตร ปีใหม่ 27 ม.ค.2565 สพป.เลย3

รวมภาพกิจกรรม ปี 2564

ประชุมบุคคลากรและทำ MOU การปฎิบัติหน้าที่ทางราชการ
23 ธ.ค. 2564
ต้อนรับ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น.
20 ธ.ค. 2564
ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลง การพัฒนางาน (PA) วันที่ 18 พ.ย. 2564
ภาพงานเกษียณอายุราชการ 2564 สพป.เลย เขต 3
ศึกษาดูงานสพป.อุดรธานี4 และสพป.บึงกาฬ 2-3 ธ.ค.2564
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564

รวมภาพกิจกรรม ปี 2563