วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยมี นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวศศิธร ตาริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม