วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายปัญจพลแสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อวางแผนพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และแจ้งข้อราชการ งานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยมีนายอาคม สีพิมพ์สอ รองผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3