วันอังคารที่ ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลยเขต 3

ดาวน์โหลเพิ่มเติม