วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.
…นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร)โดยมี นายอาคม สีพิมพ์สอ, นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม