วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมรับการตรวจสอบ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของโรงเรียนภายใต้สังกัด สพป.เลย เขต 3 มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม