วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายอาคม สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานในการเปิด “การประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ “โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครู คณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม ตามโขน สพป.เลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม