วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้มอบหมายให้ นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานในการเปิด “การประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครู “เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ,ครูอนามัยโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3,ครูอนามัยโรงเรียน ตชด.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย และ อำเภอนาแห้ว ณ ห้องประชุม ตาโขน สพป.เลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม