วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมนาความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม