วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายสุทธิดล พุทธรักษ์ เป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลยเขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม