วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายสุทธิดล พุทธรักษ์ เป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลยเขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม