วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
…นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้วินัยคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพป.เลย เขต 3 โดยมีนางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน, นายอาคม สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในการนี้ นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง ผอ.สำนักนิติการ สพฐ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว ซึ่งก่อนเข้าสู่การอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และคณะกรรมการได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณสุจริต ตามประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม