วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”โดยมี ดร.สรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปางเขต 2 และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม