วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน,นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 10/2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3