ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3
ที่ตั้ง 439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

โทรศัพท์ : 042-810495
โทรสาร : 042-810496
E-Mail : saraban@loei3.go.th

ติดต่อผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่

นายปัญจพล แสงคำไพ
ผอ.สพป.เลย เขต 3
โทร.061-6171956

นางญาณิศา อยู่งาน
รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3
โทร.087-2157757

นายอาคม สีพิมพ์สอ
รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3
โทร.093-2242516

นางแสงเดือน สุขรมย์
รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3
โทร.086-2379735

ติดต่อกลุ่มงานในสำนักงาน

  • กลุ่มอำนวยการ==042-810495 ต่อ 101

  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์==042-810495 ต่อ 103

  • กลุ่มบริหารงานบุคคล==042-810495 ต่อ 105

  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา==042-810495 ต่อ 107

  • กลุ่มตรวจสอบภายใน/หน้าห้อง==042-810495 ต่อ 102

  • กลุ่มนโยบายและแผน==042-891495 ต่อ 104

  • กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลกาศึกษา==042-891495 ต่อ 106

แผนที่การเดินทาง ……