วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3มอบหมายให้ นายปรีชา ทัพใหญ่,ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ร่วมประชุมการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแก้หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3