วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน,นายอาคม สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ศึกษานิเทศก์ จนท.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนบ้านบง) และติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมกำชับจัดการเรียนการสอนด้วยความปลอดภัย และเปิดเรียนด้วยความอบอุ่น นักเรียนทุกคนมีความสุข ณ โรงเรียนบ้านบง อ.ภูเรือ จ.เลย

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม