วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น.
…นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน, นายอาคม สีพิมพ์สอ, นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference รายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566 จากนั้นประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม