วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายอาคม สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย จนท.กลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการเพื่อรับการติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย