วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายอาคม สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)เพื่อประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ภูสวยทราย สพป.เลย เขต 3

ดาวน์โหลเพิ่มเติม