วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
มอบหมายให้ นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผนและคณะฯ ออกตรวจสอบอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ชำรุดเพื่อประกอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕