วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ นายนิสิต สายโยค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 มีผู้บริหาร ครู คณะวิทยากร นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) เข้าร่วมโครงการฯ โดยนายเริงฤทธิ์ คำหมู่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวคำรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม