วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้
นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงเรียนบ้านโคก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม