ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

นายปัญจพล แสงคำไพ

ผอ.สพป.เลย เขต 3

โทร.061-6171956
E-mail : panjapol.sang@gmail.com

นายปรีชา ทัพใหญ่

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

โทร.081-749577
E-mail : p.tapyai@gmail.com

นายนิสิต สายโยค

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

โทร.088-5492509
E-mail : saiyok09@gmail.com

นางญาณิศา อยู่งาน

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

โทร.08-72157757
E-mail: yanisagnan@gmail.com